Web Site  
   Informacje o kalkulatorze relacji 

Ten kalkulator znajdzie następujące zależności:
  • Jakikolwiek związek krwi między X i Y („X to pradziadek Y”, „X jest kuzynem 3 po usunięciu Y” itp.)
  • Relacja krwi między małżonkiem X a osobą Y („X jest małżonkiem drugiego kuzyna Y”, „X jest zięciem Y”)
  • Relacja krwi między osobą X a małżonkiem Y („X jest drugim kuzynem małżonka Y”, „X jest teściem Y")
  • Relacja krwi między małżonkiem X i małżonkiem Y („X małżonka szwagierki Y” itp.)
  • Bezpośredni związek małżeński („X jest małżonkiem Y")
Instrukcje stosowania:
  • Wprowadź imię i / lub nazwisko (lub część nazw) w polach wyszukiwania i naciśnij „Szukaj”. Powtórz to dla osób 1 i 2.
  • Jeśli znaleziono więcej niż 1 osobę, wybierz tę, którą chcesz z rozwijanego menu wyników wyszukiwania. Powtórz to dla osób 1 i 2.
  • Teraz naciśnij przycisk „Oblicz relacje” po prawej stronie.
  • WSKAZÓWKA: kiedy klikniesz „szukaj” z pustymi polami imienia i nazwiska, otrzymasz listę wszystkich osób w bazie danych. (Może to potrwać kilka sekund)