Web Site  

Ta baza danych jest zrobiona przez HuMo-genealogy, darmowy program genealogiczny.